Uczelnie

WYMAGANIA NA NASZE
UCZELNIE PARTNERSKIE
Wymagania na nasze uczelnie partnerskie. Niektóre kierunki mają w wymogach dodatkowe przedmioty na różnym poziomie, dlatego ZAWSZE należy sprawdzić lub dopytać o wymagania dla konkretnego kursu.


University of Bedfordshire:

 • średnia 60% ze wszystkich zdawanych matur
   
 • średnia 70% z matur z angielskiego, w tym min. 60% z matury ustnej i min. 60% z angielskiego na poziomie rozszerzonym

Birkbeck Univeristy:

 • średnia 65% ze wszystkich matur zdawanych na poziomie rozszerzonym
   
 • IELTS: min. 6.5 z całości, w tym min. 6.0 z każdej części 

Buckinghamshire New University:

 • średnia 60% ze wszystkich zdawanych matur
   
 • 50% z matematyki na poziomie podstawowym lub 40% na poziomie rozszerzonym
   
 • min. 90% z części ustnej oraz pisemnej z angielskiego na poziomie podstawowym lub 60% z angielskiego na poziomie rozszerzonym
   
 • Please note that the entry criteria detailed below is for the majority of courses, however some courses such as BSc (Hons) Nursing, BSc (Hons) Professional Practice (Healthcare), BSc (Hons) Social Work and BA (Hons) Air Transport with Commercial Pilot may require higher academic and English levels. Contact advice@bucks.ac.uk to find out more about your specific requirements for your chosen course.
   

Coventry University:

 • średnia 40% ze wszystkich zdawanych matur
   
 • min. 55% z przynajmniej dwóch wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym (W TYM Z J. ANGIELSKIEGO) - jedno rozszerzenie musi być związane z kierunkiem na, który aplikujemy
   
 • 75% z angielskiego na poziomie rozszerzonym lub IELTS: min. 6.0 z całości, w tym min. 5.5 z każdej części
   
 • For courses that belong to the faculty of Engineering, Environment and Computing or the faculty of Health and Life Sciences, one extended subject must be relevant.

London Metropolitan University:

 • średnia 60% ze wszystkich zdawanych matur w tym min. 40% z matematyki na poziomie podstawowym (matematyk tylko jeżeli ma związek z kierunkiem studiów)
   
 • 75% z j.angielskiego na poziomie rozszerzonym lub IELTS
   
 • min. 2 dowolne przedmioty na poziomie rozszerzonym. 50% z przedmiotów humanistycznych, 40% z przedmiotów ścisłych

Nottingham Trent University:

 • średnia 50% - 60% z matury pisemnej z przynajmniej trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (zależy od kierunku)
   
 • średnia 60% - 80% z matury pisemnej z przynajmniej dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym (zależy od kierunku)
   
 • IELTS: min. 6.0 – 7.0 z całości, w tym min. 5.5 z każdej części (zależy od kierunku)

Solent University:

 • Rok zerowy: średnia ze wszystkich przedmiotów 30% i 60% z angielskiego na rozszerzeniu
 •  
 • Rok 1: średnia ze wszystkich przedmiotów 60% i 1 przedmiot rozszerzony na minimum 50% oraz 65% z angielskiego na rozszerzeniu
   
 • Uczelnia akceptuje certyfikaty językowe, takie jak IELTS, Cambridge ESOL, TOEFL czy ich wewnętrzny test Password. Niektóre kierunki mogą mieć dodatkowe wymagania, np. interview lub portfolio. Szczegółowe informacje znajdują się w opisie kierunku na oficjalnej stronie Solent.

UCFB:

 • 50% z matematyki na poziomie podstawowym
   
 • 90% z angielskiego na poziomie podstawowym lub 60% z angielskiego na poziomie rozszerzonym

University of South Wales:

 • 55% z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym
   
 • 60% z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; tylko jeśli dany przedmiot jest wymagany na konkretnym kierunku + jeżeli aplikant zdaje tylko podstawę z tego przedmiotu, to wymagane jest 85% (to rozszerzenie wlicza się do 2 wymaganych przez nich przedmiotów rozszerzonych na maturze)
   
 • średnia min. 70% z matur z angielskiego, w tym obowiązkowo 95% z angielskiego na poziomie podstawowym i 70% na poziomie rozszerzonym lub ILETS: min. 6.0 z całości (j. angielski wlicza się do 2 wymaganych rozszerzeń)
   
 • certain programmes, such as LLB Law or International Wildlife Biology, have different entry requirements

University of Sunderland:

 • średnia 60% ze wszystkich zdawanych matur
   
 • 80% z angielskiego na poziomie podstawowym lub 50% na poziomie rozszerzonym albo ILETS: min. 6.0 z całości, w tym min. 5.5 z każdej części 
   
 • niektóre kierunki mają też wyższe wymagania z angielskiego, np. MSc Nursing czy MA Journalism

University of Roehampton:

Foundation Year:

 • Średnia ze wszystkich zdawanych matur min. 55% 

Studia licencjackie (Bachelor/Undergraduate):

 • Średnia min. 60% ze wszystkich przedmiotów zdawanych w formie pisemnej, w tym trzeba podejść do min. 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym
 • Angielski na poziomie rozszerzonym na min. 60%  

Studia magisterskie (Master/Postgraduate):

 • Studia pierwszego stopnia ukończone z oceną min. 4

Ulster University:

Studia licencjackie (Bachelor/Undergraduate):

 • Min. 4 przedmioty na 60% (poziom podstawowy lub rozszerzony)

Studia magisterskie (Master/Postgraduate):

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z oceną min. 4.0 

Middlesex University:

Foundation Year:

 • Średnia ze wszystkich zdawanych matur min. 55%  

Studia licencjackie (Bachelor/Undergraduate):

 • Średnia ze wszystkich zdawanych matur min. 65%
 • Matura z języka angielskiego: min. 65% ustna oraz min. 75% na poziomie podstawowym lub 60% na poziomie rozszerzonym 

Studia magisterskie (Master/Postgraduate):

 • Dobra ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia
   
 • IELTS ze średnią 6.5 z całości, w tym każda część na min. 6.0
   

Northumbria University:

Studia licencjackie (Bachelor/Undergraduate):

 • Matura z języka angielskiego: min. 60% ustna oraz min. 75% na poziomie podstawowym lub 70% na poziomie rozszerzonym 
 • Na rok zerowy (Foundation Year/Degree) średnia matur 55%
   

Studia magisterskie (Master/Postgraduate):

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z oceną min. 4.0

ICMP

Foundation year:

 • Matura ze średnią min. 60% (żadne przedmioty na poziomie rozszerzonym nie są wymagane) lub
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane lub Technikum) z ocenami min. 3

Studia licencjackie (Bachelor/Undergraduate):

 • Matura: jeden przedmiot na poziomie podstawowym na min. 60% oraz dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym na 40% (przedmioty zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym powinny być różne)

Studia magisterskie (Master/Postgraduate):

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z oceną min. 4.0

Wszyscy aplikanci będą zaproszeni na przesłuchanie lub rozmowę wstępną.

Na każdy stopień wymagany jest certyfikat językowy, który potwierdza znajomość j. angielskiego na poziomie B2.


STUDIA MAGISTERSKIE:

 • średnia ocen na dyplomie min. 4.0
   
 • IELTS: min. 6.0 – 7.5 z całości, w tym min. 5.5 – 6.5 z każdej części (zależy od uczelni i kierunku)

Nie rezygnuj, jeśli masz niższą średnią! Na studiach magisterskich każda aplikacja jest indywidualnie rozpatrywana. Nawet przy dość niskich wynikach możesz zainteresować uczelnię swoim doświadczeniem i ambicjami. Mogą poprosić Cię o rozmowę i dać Ci szansę!
 

do góry